Szkoła

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

dane teleadresowe

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ul. Zakątek 2 tel. 12  422-27-12
Ośrodek Terapii i Poradnictwa Rodzin os. Krakowiaków 2 tel. 12 644-05-08
Poradnia Wieku Rozwojowego os. Centrum B11 tel. 12 644-00-64
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej ul. Półkole 11 tel. 12 412-15-66
Poradnia Psychologiczna Polskiego Towarzystwa Dysleksji ul. Lotnicza 3 tel. 12 643-16-75
Krakowski Ośrodek Terapii KOT ul. Helclów 23a tel. 12 422-18-58
NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień ul.Wielicka 73 tel. 12 425-57-47
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłowska 8b tel. 12 421-92-82
 
 
 
 
 Platforma do badań zmysłów
 
 1111

W grudniu i styczniu roku szkolnego 2015/16 w naszej szkole w ramach opieki psychologiczno-pedagogicznej odbywają się badania słuchu, wzroku i mowy u dzieci klas II szkoły podstawowej.
Przy współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną ul. Zakątek 2 w Krakowie zorganizowaliśmy badania przesiewowe dla naszych uczniów.

Kilka słów na temat tej akcji:
Co to jest i do czego służy Platforma Badań Zmysłów?


Platforma Badań Zmysłów jest nowoczesnym narzędziem do wykrywana zaburzeń wzroku, słuchu i mowy, a tym samym umożliwia ich szybkie leczenie. Jak wynika z badań 20% dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ma różnego rodzaju kłopoty ze słuchem. Wynikają one z dużej zachorowalności na zapalenia uszu, infekcje górnych dróg oddechowych. Wady wzroku, nie leczone utrudniają dzieciom czytanie i pisanie. Mogą powodować gorsze wyniki w nauce. Wady mowy natomiast zaburzają rozwój dziecka w sferze edukacyjnej, jak i społeczno- emocjonalnej.
PBZ to nowoczesny sprzęt stworzony przez pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy w Warszawie, umożliwiający przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy. PBZ służy także do badań audiometrycznych i testów wykrywających centralne zaburzenia słuchu.


Cele przesiewowych badań zmysłów
Głównym celem badań przesiewowych wykonywanych za pomocą PBZ jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii, a także w razie konieczności podjęcie dokładnej, specjalistycznej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych.


Przebieg badań przesiewowych
Badanie słuchu - podczas badania dziecko ma założone na głowę słuchawki i sygnalizuje, czy słyszy określone dźwięki. Badania te można rozszerzyć o badania rozumienia mowy oraz testy, które oceniają sprawność ośrodków słuchowych w mózgu.
Test przesiewowy "Mówię" stanowi atrakcyjną dla dziecka formę badania i umożliwia ocenę podstawowych czynności składających się na proces mowy oraz funkcji warunkujących ten rozwój u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Test sprawdza percepcję mowy, a w szczególności ocenę słuchu fonemowego, ocenia motorykę narządów mowy, artykulację, pamięć słuchową oraz słownictwo i gramatykę.
Badanie wzroku - "Test różnicowania kontrastu" pozwala wykryć wady wzroku związane z nieprawidłowym odbieraniem ostrości i kontrastowości obrazów. W badaniu prezentowane są obrazy w formie kółek zawierających różnie ułożone linie o zmiennej kontrastowości. Zadaniem badanego jest określenie kierunku, w jakim ułożone są linie.
Badania są całkowicie bezpłatne.

1112