Szkoła

Historia biblioteki

oraz księgozbiór

 

TROCHĘ HISTORII       

    Losy biblioteki wiążą się ściśle z dziejami szkoły w Zielonkach. Wraz z nią biblioteka przechodziła różne etapy rozwoju. Zbiory książek zaczęto gromadzić w latach czterdziestych, pierwszy zapis w księdze inwentarzowej pochodzi z 1 września 1940 roku, a jest to książka „Za chlebem” Henryka Sienkiewicza. W pierwszych latach istnienia biblioteka prowadzona była przez nauczycieli różnych przedmiotów, początkowo społecznie, później w ramach godzin ponadwymiarowych. W 1985 roku przyznany został pełny etat nauczyciela bibliotekarza i od tego momentu datuje się właściwy rozwój biblioteki, polegający na organizacji pomieszczenia bibliotecznego, zwiększeniu ilości jednostek inwentarzowych, co odbywało się częściowo poprzez zakupy oraz przez przejęcie książek z likwidowanego w tym czasie punktu bibliotecznego w pobliskiej miejscowości Trojanowice. Prace organizacyjne obejmowały też tworzenie od podstaw katalogu alfabetycznego i rzeczowego oraz kartoteki zawartości czasopism. Biblioteka przetrwała pożar szkoły, na szczęście zbiory nie ucierpiały i w całości zostały przewiezione do nowopowstałego budynku szkolnego, gdzie nastąpiła adaptacja przydzielonego pomieszczenia na potrzeby biblioteki. Obecnie biblioteka zlokalizowana jest na parterze, w pomieszczeniu liczącym ok. 48m2, mieszczącym zarówno wypożyczalnię jak i czytelnię. Od września 2006 roku uczniowie mają możliwość korzystania z Multimedialnego Centrum Informacyjnego z dostępem do encyklopedii i słowników multimedialnych oraz do sieci Internet. Do dyspozycji czytelników jest 6 stanowisk komputerowych oraz urządzenie wielofunkcyjne obejmujące drukarkę, kserokopiarkę, faks i skaner.

                                              

KSIĘGOZBIÓR

    Księgozbiór Biblioteki Zespołu Szkół w Zielonkach liczy ponad 7000 woluminów. Zbiory są dostosowane do potrzeb szkoły i uczniów i obejmują głównie literaturę piękną oraz popularnonaukową. Literatura piękna podzielona jest, ze względu na określony rodzaj beletrystyki, na działy oznaczone symbolami literowymi: B – baśnie, Bw – bajki i wierszyki, Ob – opowiadania i powieści obyczajowe, P – opowiadania i powieści przygodowe, H – opowiadania i powieści historyczne, Prz – opowiadania przyrodnicze. Biblioteka co jakiś czas wzbogaca działy ze współczesną literaturą piękną dla dzieci i młodzieży: obyczajową, przygodową, fantasy.

    W obrębie literatury popularnonaukowej i materiałów metodycznych dla nauczycieli zastosowano schemat Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Z myślą o najmłodszych czytelnikach zorganizowany jest dział bajeczek i wierszyków – „W krainie bajki”. Poza książkami biblioteka gromadzi też zbiory audiowizualne, takie jak filmy edukacyjne, przyrodnicze, geograficzne, a także ekranizacje niektórych lektur szkolnych oraz płyty CD z programami i nagraniami muzycznymi.

    Księgozbiór podręczny liczy ok. 400 woluminów. Zbiory te mają charakter ogólny. Zawierają podstawowe wydawnictwa informacji bezpośredniej i pośredniej ułożone według klasyfikacji rzeczowej. Zgromadzone są tutaj: encyklopedie ogólne i specjalistyczne, słowniki językowe i rzeczowe, wydawnictwa albumowe z różnych dziedzin wiedzy, atlasy historyczne i geograficzne oraz poradniki. Księgozbiór podręczny to również czasopisma dla poszczególnych grup użytkowników: „Victor”, „Victor Junior”, „Wychowawca”. Ponadto biblioteka dysponuje zbiorem czasopism archiwalnych z dziedziny przyrody oraz popularnonaukowych (m.in. „Aura”, „National Geographic”, „Świat Nauki”, „Świat Wiedzy”).

 

Opracowała mgr Bożena Porębska-Szarek