Szkoła

LEKTURY

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 Szczegółowy wykaz omawianych lektur dla poszczególnych klas zależy od indywidualnej decyzji nauczyciela.