Szkoła

Klub  f i l m o w y m  o k i e m

 tanzen 0067

 

W latach trzydziestych Erwin Panofsky zauważył, że gdyby zakazać wszelkiej działalności

artystycznej, gdyby literaci przestali pisać, muzycy komponować, malarze tworzyć obrazy,

nieliczni w ogóle dostrzegliby ten fakt, a jeszcze mniej liczni, by tego żałowali.

Gdyby jednak ten zakaz objął także film, skutki społeczne byłyby katastrofalne.

Czy nam się to podoba, czy nie, właśnie kino - wyraźniej niż jakikolwiek czynnik

- pisał autor - kształtuje

opinie, smak, język, ubiór, zachowanie i nawet fizyczny wygląd publiczności.


A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie