Szkoła

Wymagania edukacyjne

w klasach 4-8

 

Przedmiot

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7 Klasa 8   
Historia pdf 1 pdf 1 
 
 pdf 1 pdf 1
 

Historia i społeczeństwo

 
 
 pdf 1  
 
Informatyka pdf 1 pdf 1
 
   pdf 1 pdf 1 

Zajęcia komputerowe


 
  pdf 1    

Język angielski

pdf 1  pdf 1  pdf 1  pdf 1 pdf 1

Język polski

pdf 1 pdf 1  pdf 1  pdf 1  pdf 1
Język niemiecki       pdf 1  pdf 1 

Matematyka

pdf 1 pdf 1   pdf 1  pdf 1 pdf 1

Muzyka

pdf 1
 
 pdf 1  pdf 1  

Plastyka

pdf 1 pdf 1  pdf 1  pdf 1   

Przyroda

pdf 1
 
 pdf 1    

Religia

 pdf 1  pdf 1 pdf 1
 
 pdf 1 pdf 1
Biologia   pdf 1    pdf 1 pdf 1
Geografia    pdf 1   pdf 1 pdf 1

Chemia       pdf 1 pdf 1
 
Fizyka        
 
Technika   pdf 1        

Zajęcia techniczne

     pdf 1     

Wychowanie fizyczne

pdf 1  pdf 1
 
 pdf 1 pdf 1
 
pdf 1
 
Edukacja dla Bezpieczeństwa         pdf 1
Wiedza o Społeczeństwie         pdf 1