Szkoła

 

 

Wymagania edukacyjne

w klasach 1-3

  

Przedmiot

       Klasa 1

          Klasa 2

          Klasa 3

Edukacja 

pdf 1 pdf 1 pdf 1 pdf 1 pdf 1 pdf 1

Język angielski

pdf 1   pdf 1 pdf 1 

Etyka

pdf 1  pdf 1   pdf 1 
Z. komputerowe

 

pdf 1 pdf 1

Religia

pdf 1 pdf 1   pdf 1