Regulamin Stołówki

w Szkole Podstawowej w Zielonkach

prowadzonej przez ATA Sp. z o.o. – Operatora Stołówki

Ogólne zasady korzystania ze stołówki

 1. Z wyżywienia na stołówce korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły.
 2. Stołówka wydaje obiady w dniach funkcjonowania szkoły, w godzinach od 11.30 do 14.00.
 3. 3.Posiłki wydawane są na podstawie karnetów abonamentowych lubjednorazowych.
 4. Korzystający ze stołówki spożywają obiady wyłącznie na terenie stołówki.
 5. W stołówce podczas wydawania obiadów:
 • Obowiązuje samoobsługa przy odbieraniu posiłków;
 • Obowiązuje odnoszenie po sobie brudnych naczyń do okienka zmywalni;
 • Należy zachowywać porządek,nie należy krzyczeć ani prowadzić głośnych rozmów;
 • Uczniowie powinni stosować się do poleceń nauczycieli i obsługi stołówki.

       6. Zabronione jest wynoszenie naczyń i sztućców poza teren stołówki.

Obiady abonamentowe

Rejestracja abonamentów

7. Rodzice (opiekunowie) zgłaszają dzieci do stołówki wypełniając KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY. Informacje z karty wprowadzane są do prowadzonej przez Stołówkę ewidencji żywionych osób.

8. Dla uczniów oraz osób wprowadzonych ewidencji wydawane są karnety abonamentowe uprawniające do korzystania z posiłków.

9. Na podstawie wpisu do ewidencji stołówka wydaje duplikaty karnetów abonamentowych w przypadku zagubienia oryginału.

Cena posiłków i opłaty

10. Karnety abonamentowe obejmują wszystkie dni miesiąca, w których stołówka przygotowuje posiłki dla uczniów. Dla każdego miesiąca wykaz tych dni uzgadniany jest z Dyrektorem Szkoły.Stołówka nie wydaje karnetów abonamentowych na wybrane dni miesiąca.

11. Karnety abonamentowe wydawane są po uiszczeniu opłaty abonamentowej, na podstawie:

  1. Wpłaty gotówkowej dokonanej w kasie stołówki lub
  2. Okazania potwierdzenia przelewu dokonanego na rachunek bankowy operatora stołówki lub
  3. Informacji z działu księgowego operatora stołówki o otrzymaniu przelewu na rachunek bankowy stołówki.

12. Wysokość opłaty abonamentowej jest iloczynem ceny jednostkowej obiadu oraz ilości dni abonamentowych w danym miesiącu.

13. W przypadku zgubienia karnetu abonamentowego stołówka wydaje duplikat karnetu. Opłata za wydanie duplikatu karnetu wynosi 3 zł płatne gotówką w kasie stołówki.

14. Cena jednostkowa obiadu abonamentowego wynosi 7,50zł.

15. Stołówka umożliwia sprzedaż obiadów w opakowaniach jednorazowych (z wyjątkiem napojów) za dopłatą 2 zł.

Odwołanie posiłku i rozliczenie

16. Osoby korzystające z karnetów abonamentowych mogą zgłosić odwołanie posiłków najpóźniej do godziny 8:00 w dniuktórego odwołanie dotyczy.Odwołania mogą być zgłaszane:

  1. Osobiście u intendenta stołówki
  2. SMS-em na numer797 704 995. Zgłoszenie powinno w treści zawierać:

    

 • sformułowanie: ODWOŁANIE OBIADU
 • Imię Nazwisko
 • Klasa (dotyczy uczniów)
 • Daty których dotyczy odwołanie

17. Opłaty za posiłki odwołane w trybie opisanym w punkcie poprzednim, operator stołówki zwraca poprzez stosowne pomniejszenie opłaty za kolejny miesiąc. W przypadku braku kontynuacji abonamentu, opłaty zostaną zwrócone gotówką lub przelewem na wskazane konto w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca za który były naliczone.

Obiady bez abonamentu

18. Operator stołówki umożliwia zakup karnetu jednorazowego uprawniającego do konsumpcji obiadu w dniu zakupu. Karnety jednorazowe dostępne są za gotówkę w kasie stołówki.

19. Cena obiadu przy zakupie karnetu jednorazowego wynosi 9,00zł.

20. Stołówka nie gwarantuje dostępności obiadów bez abonamentu.

Posiłki dietetyczne

21. Operator stołówki umożliwia żywienie osób z alergiami w ramach diet specjalistycznych. Informacje na ten temat dostępne są u intendenta stołówki.

22. Wszelkie sprawy związane z bieżącą działalnością stołówki prosimy kierować do Kierownika stołówki, który pełni dyżur dla rodziców codziennie w godz.12.00 - 14.00.

 • Kontakt telefoniczny w godzinach 11:00 – 15:00 pod numerem: 797 704 995.
 • Kontakt mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.