Szkoła

 

Regulamin ogólny obiektu basenowego przy Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Zielonkachólny obiektu basenowego przy Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Zielonkach

Regulamin  korzystania z zajęć na pływalni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach

Regulamin korzystania z obiektu basenowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach przez grupy zorganizowane

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach z dnia 2 września  2019 r.Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach z dnia 2 września  2019 r.