Szkoła

„Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”.

David Levis

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 klasy 0-3 przystąpiły do Projektu Diament, który ma na celu pielęgnowanie talentów najmłodszych uczniów naszej Szkoły. Przez cały rok szkolny, cyklicznie, przy głównym wejściu do szkoły pojawiają się wystawy prac, zdjęcia oraz krótka charakterystyka dzieci wytypowanych przez nauczycieli do otrzymania tytułu Diament Szkoły Podstawowej w Zielonkach w kategorii muzycznej, plastycznej, sportowej, humanistycznej lub matematyczno – przyrodniczej. Celem przyznawania tytułu jest promowanie wśród uczniów wartości wiedzy, uczenia się, twórczej postawy dążącej do rozwoju, samodoskonalenia oraz osiągania wysokich wyników w nauce.