Szkoła

Regulamin przyznawania tytułu Diament Szkoły Podstawowej w Zielonkach

 

CEL PROJEKTU :

Celem przyznawania tytułu jest promowanie wśród uczniów wartości wiedzy,

uczenia się, twórczej postawy dążącej do rozwoju, samodoskonalenia, osiągania wysokich wyników w nauce oraz pracy na rzecz środowiska.

1. Tytuł Diament przyznaje się uczniowi klasy 1-3 oraz oddziałów przedszkolnych, który:

- dba o swoje talenty i pasje poprzez udział w szkolnych lub pozaszkolnych zajęciach rozwijających

- prezentuje wyniki pracy twórczej na terenie szkoły (aktywny udział w imprezach

i uroczystościach, wystawa prac, itp.)

- osiąga wysokie wyniki w konkursach i zawodach.

2. Tytuł przyznawany będzie w pięciu kategoriach: muzyczna, plastyczna, matematyczno-przyrodnicza (w tym informatyka), humanistyczna (w tym j. angielski),
 sportowa
(sportowa -dziewcząt, sportowa -chłopców).

3. Uczeń może otrzymać tytuł tylko raz w swojej grupie wiekowej w danej kategorii
 w cyklu kształcenia 0-3.

4.Wniosek o nadanie Tytułu Diament Szkoły Podstawowej w Zielonkach mogą złożyć:

-wychowawcy klasy,
-wychowawcy świetlicy,
-nauczyciele uczący w klasach j. angielskiego.


 5. Wnioski, o których mowa powyżej należy złożyć do członków zespołu
do 10 czerwca.

6. Na podstawie otrzymanych wniosków zawierających  opis całorocznej aktywności uczniów zespół ds. przyznawania tytułu Diament wyłania zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

7. Zespół w uzgodnieniu z wychowawcą i rodzicami -  może zorganizować wystawę prac/zdjęć nominowanych uczniów lub w inny sposób zaprezentować ich dokonania na forum szkoły.

8. Uhonorowanie uczniów nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Wyróżnieni otrzymają statuetki i dyplomy, natomiast rodzice listy gratulacyjne.

9. Kwestie wymagające dodatkowych ustaleń rozstrzygać będzie powołany zespół
w składzie Marta Pasierb, Ewa Palacz – Pacia, Edyta Sajdak, Sabina Franczyk.

10. Głos decydujący w kwestiach spornych, nieujętych w niniejszym regulaminie należy do Dyrektora Szkoły.