Dyrektor Szkoły Podstawowej

       im. Jana Pawła II

         w Zielonkach

 

    mgr Bożena Nowak