Szkoła

                       Młody Inżynier Odkrywca01_in.png

Od 27 września 30 uczniów klas 3  bierze udział w projekcie zorganizowanym  przez Szkolną Akademię Techniki -przy Politechnice Krakowskiej, a finansowanym przez Unię Europejską.

 Moduł jesienny nosi nazwę ,,Inżynier z Piaskownicy’’.

 Przewidziane są 4 spotkania prowadzone w laboratoriach i salach wykładowych Politechniki Krakowskiej oraz warsztaty terenowe poświęcone między innymi;

- badaniu skał i minerałów,           -poznawaniu zjawiska obiegu wody w przyrodzie, 02_in.png                                        03_in.png

                                                 - poszukiwaniu śladów dinozaurów,

- poznawaniu budowy i struktury fliszu karpackiego i problematyki związanej z budową obiektów na tym podłożu.

Zajęcia mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci z zakresu nauk technicznych, ich pasji, rozwinięcie twórczego myślenia, wzbogacenie wiedzy przyrodniczo-matematycznej i zapoznanie ze środowiskiem akademickim.