Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Zielonkach
w roku szkolnym 2018/19

rada rodzicow 

 

Przewodniczący:  
Skarbnik:
Członkowie Prezydium: