Plan pracy świetlicy szkolnej
działającej w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Zielonkach
na rok szkolny 2018/2019

 

 

pdf

 

 

 ZAJĘCIA DODATKOWE PROWADZONE

W RAMACH ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

pdf