PROCEDURY

OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

 

 PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019   pdf 1 
ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ - WYCIĄG ZE STATUTU SZKOŁY Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI pdf 1