PROCEDURY

OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  

 

 PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020   pdf 1 
ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ - WYCIĄG ZE STATUTU SZKOŁY Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI pdf 1