Szkoła

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

(„ZERÓWKI”) W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II

W ZIELONKACH W ROKU SZKOLNYM  2020/2021

 

 

szkola120Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie zgodnie Zarządzeniem nr 6/2020 Wójta Gminy Zielonki z dnia 9 stycznia 2020r. oraz harmonogramem TUTAJ.  

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE STOSOWNYMI OŚWIADCZENIAMI I ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DNIACH 17 do 28 LUTEGO 2020r  W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

Wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie gminy Zielonki, jaki należy składać w postępowaniu rekrutacyjnym ustalony został Zarządzeniem Wójta Gminy Zielonki nr 9/2020 z dnia 9 stycznia 2020r. TUTAJ.

  

Wzór wniosku do pobrania: TUTAJ,

Do  wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej należy dołączyć:

  • oświadczenie o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja - TUTAJ,
  • oświadczenie matki/ojca/opiekuna prawnego o zameldowaniu na pobyt stały/tymczasowy na terenie gminy Zielonki - pobierz TUTAJ,
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem/opiekunem prawnym - TUTAJ,
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - TUTAJ,
  • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o uczęszczaniu pozostałych dzieci z rodziny kandydata do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dziecka posiadającego rodzeństwo - TUTAJ,

SEKRETARIAT SZKOŁY NIE WERYFIKUJE WNIOSKÓW I TREŚCI SKŁADANYCH

PRZEZ RODZICÓW DOKUMENTÓW.

Informujemy że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 obowiązują kryteria i liczby punktów przyjęte Uchwałą nr XXV/19/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki TUTAJ.