Szkoła

W związku z zawieszeniem w dniach od 16 do 25 marca 2020 zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410) zmianie uległy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki oraz do niepublicznych przedszkoli.


Nowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 przedstawia poniższa tabela:

 

L.p.

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

1.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 kwietnia 2020 r.

2.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

od 16 kwietnia 2020 r.

do 24 kwietnia 2020 r.

3.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27 kwietnia 2020 r.