- Regulamin ogólny obiektu basenowego przy Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Zielonkachólny obiektu basenowego przy Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Zielonkach

- Regulamin  korzystania z zajęć na pływalni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach 

- Regulamin korzystania z obiektu basenowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach przez grupy zorganizowane

- ZARZĄDZENIE NR 13/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach z dnia 2 września  2019 r.Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach z dnia 2 września  2019 r.

 ZAJĘCIA NA PŁYWALNI DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

Zajęcia popołudniowe na basenie prowadzone są przez następujące firmy:

UKS Korzkiew – 782-942-880
SWIMDREAMS – 515-200-750
ST-WIN
FIT ADVENTURE – 503-833-647
INTOSPORT – 533-773-837

 

 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

 

Sprawozdanie z badań nr 04136/ZL/23  

Sprawozdanie z badań nr 03572/ZL/23  

Sprawozdanie z badań nr 02861/ZL/23 

Sprawozdanie z badań nr 01983/ZL/23 

Sprawozdanie z badań nr 01982/ZL/23 

Sprawozdanie z badań nr 27323/ZL/22

Sprawozdanie z badań nr 25764/ZL/22

Sprawozdanie z badań nr 18296/ZL/22

Sprawozdanie z badań nr 13255/ZL/22

Sprawozdanie z badań nr 12361/ZL/22

Sprawozdanie z badań nr 10856/ZL/22 

Sprawozdanie z badań nr 10026/ZL/22 

Sprawozdanie z badań nr 09398/ZL/22

Sprawozdanie z badań nr 05849/ZL/22

Sprawozdanie z badań nr 02714/ZL/22

Sprawozdanie z badań nr 02391/ZL/22

Sprawozdanie z badań nr 23175/ZL/21 

Sprawozdanie z badań nr 22253/ZL/21

Sprawozdanie z badań nr 22249/ZL/21

Sprawozdanie z badań nr 19667/ZL/21

Sprawozdanie z badań nr 17579/ZL/21

Sprawozdanie z badań nr 15498/ZL/21  

Sprawozdanie z badań nr 08897/ZL/21

Sprawozdanie z badań nr 08807/ZL/21

Sprawozdanie z badań nr 07664/ZL/21

Sprawozdanie z badań nr 07367/ZL/21