Akcja Bezpieczne ferie

Akcja "Bezpieczne ferie"

W ramach akcji promującej "Bezpieczne ferie" klasy od 1-8 miały za zadanie przygotować plakaty dotyczące przestrzegania bezpieczeństwa w czasie zbliżających się ferii zimowych. Klasy wywiązały się z zadania, czego efekty możemy zobaczyć na szkolnych korytarzach w postaci przygotowanych wystaw.

 czytaj więcej...