Monika Rutkowska

Edukacja wczesnoszkolna

monika.rutkowska@spzielonki.pl

Monika Rutkowska

Wychowawca:

                             Klasa 3B

 

 

Dyżury dla rodziców: