Agnieszka Kochanowska-Sabljak

Język polski

agnieszka.kochanowska-sabljak@spzielonki.pl

Agnieszka Kochanowska-Sabljak

Wychowawca:

                             Klasa 8A

 

 

Dyżury dla rodziców: