Paulina Boroń

Wychowawca w oddziale przedszkolnym

paulina.boron@spzielonki.pl

Paulina Boroń

Wychowawca:

                             Zerówka "B"

 

 

Dyżury dla rodziców: