Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty (w procentach) – język polski


Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty (w procentach) – matematyka


Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty (w procentach) – język angielski