Vademekum Dobrego Rodzica

Zalety systematycznie odrabianych zadań domowych przez uczniów w wieku wczesnoszkolnym przy wsparciu rodziców.