INFORMACJA O ZAPISACH DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INFORMACJA O ZAPISACH DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach)

 Obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach obejmuje miejscowości:
Zielonki, Pękowice, Trojanowice, Garlica Murowana, Os. Łokietka.

Zapisy dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach
w roku szkolnym 2023/2024 odbywać się będą w dniach:

od 13 lutego do 21 lutego 2023r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY PRZY ZAPISIE DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

(zgodne z Zarządzeniem nr 16/2023 Wójta Gminy Zielonki z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Zielonki.):

ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - TUTAJ
OŚWIADCZENIA O MIEJSCU ZAMIESZKANIA  – (Matka) TUTAJ,  (Ojciec)  – TUTAJ 

 

W celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 należy złożyć następujące dokumenty:

PODANIE O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ - TUTAJ
OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU OBOJGA RODZICÓW - TUTAJ


Dokumenty można pobrać również z portierni głównej.

Wypełnione dokumenty będzie można wrzucić do skrzynki na korespondencję, która będzie znajdować się w holu
przy głównej portierni w godz. 7:00 – 16:00

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Zielonkach mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor ogłosi rekrutację zgodnie z harmonogramem.