Od krowy do krówki

 

od krowy baner

 

„Od krowy do krówki”

W ostatnich dniach uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
 zachęcali rodziny do spożywania produktów nabiałowych.

Wyrazem tego są kilkudziesięciometrowe łańcuchy powstałe
z ich opakowań. Niebagatelne znaczenie miała umiejętność czytania etykiet: Wszak nie wszystko mleko co się bieli :)

Zespoły z zaangażowaniem tworzyły swoje łańcuchy, prześcigając się
w pomysłowości łączenia.

 

Tytuł championmilk

otrzymała

klasa 3c

której udało się stworzyć łańcuch długości ponad 54m.

Tym samym do nich trafiła torebka słodkich krówek.

GRATULUJEMY!

 

Pozostałe rywalizujące zespoły to:

                                                                                       Klasa 1a – 10 m                                       Klasa 2c - ponad 11 m

                                                                                       Klasa 1b – 8 m                                         Klasa 2d - prawie 33 m

                                                                                       Klasa 1c – 14 m                                       Klasa 2e - 24 m

                                                                                      Klasa 1d – 18 m                                       Klasa 3a - ponad 40 m

                                                                                      Klasa 1e - ponad 7 m                              Klasa 3b - 36 m

                                                                                     Klasa 1f  - ponad 29 m                            Klasa 3d - 51 m

                                                                                     Klasa 2a - ponad 24 m                            Klasa 3e - ponad 17 m

                                                                                     Klasa 2b - prawie 18 m