Leonarda Tęczar

Edukacja wczesnoszkolna

leonarda.teczar@spzielonki.pl

Leonarda Tęczar

Wychowawca:

                             Klasa 3A

 

 

Dyżury dla rodziców: